Protokol

o splnění kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku

 

 

Jméno:

 

Bydliątě:

 

Datum a místo narození:                                             Podpis:

 

Rybářství

Biologie

Právní předpisy

Poznávání ryb

 

1.

a

b

c

1.

a

b

c

1.

a

b

c

1.

 

2.

a

b

c

2.

a

b

c

2.

a

b

c

2.

 

3.

a

b

c

3.

a

b

c

3.

a

b

c

3.

 

4.

a

b

c

4.

a

b

c

4.

a

b

c

4.

 

5.

a

b

c

5.

a

b

c

5.

a

b

c

5.

 

6.

a

b

c

6.

a

b

c

6.

a

b

c

6.

 

7.

a

b

c

7.

a

b

c

7.

a

b

c

7.

 

8.

a

b

c

8.

a

b

c

8.

a

b

c

8.

 

9.

a

b

c

9.

a

b

c

9.

a

b

c

9.

 

10.

a

b

c

10.

a

b

c

10.

a

b

c

10.

 

 

 

Celkový počet dosaľených bodů:

 

Rybářství:                   prospěl             neprospěl

Biologie:                      prospěl            neprospěl

Právní předpisy:            prospěl            neprospěl

Poznávání ryb:            prospěl             neprospěl

 

Celkové hodnocení:            prospěl             neprospěl

 

 

 

 

                                                                                               Podpisy členů komise, razítko MO MRS

 

 

 

V ……… dne………..


Na titulní stranu

Vibrátory jsou vibrující přístroje ve tvaru penisu, které slouží jako erotické pomůcky. Je to skvělý dárek k narozeninám.