Rybářské povídky


 

 

Prodejem vánočních kaprů
rok pomalu končí
Petrův zdar v roce 2008
přeje výbor MRS MO Břeclav

Podzim se na revírech MRS MO Břeclav nesl ve znamení lovu dravých ryb Rybářům se dařilo při lovu štik, ale i candátů

V sobotu 8. září proběhly
závody Včelín - podzim 2007
Proběhl i II. ročník Břeclavského biče

V závěru srpna proběhlo setkání zástupců
MRS MO Břeclav a SRZ MO Holíč
u příležitosti oslav 30. výročí
vzájemné spolupráce
Předsedové obou organizací
při zahájení vzájemného setkání

Proběhlo III. břeclavské Klobáskobraní Soutěžilo se na suchu i na vodě

Proběhl další ročník GP Včelín Zároveň bylo otevřeno
nově vybudované posezení

Na květnových závodech
vládla dobrá nálada.
Pro jarní závody byla zajištěna
kvalitní násada kapra.

18. 3. 2007 proběhla v DK Delta Břeclav
členská schůze MRS MO Břeclav.
Hospodář MRS MO Břeclav p. Smaženka
při čtení zprávy.

Na plese MRS MO Břeclav
vládla příjemná atmosféra.
K poslechu a tanci hrála
hudební skupina APOLLO.

Rybáři lovili úspěšně ryby
i na počátku února.
Koncem ledna se konečně,
alespoň na chvíli, dostavila zima.

Carp show Moravia 2007. Při diskusi
S. Pavle (vlevo) spolutvůrce televizního
pořadu Ryby, rybky, rybičky (STV 2)
a Ing. R. Milerski, CSc. předseda MRS.
V sobotu 3. února byla Břeclav
místem konání Carp show Moravia 2007.

Začaly výdeje povolenek pro rok 2007 Počátkem ledna počasí připomíná spíše jaro

Ocenění vítěze celoroční soutěže Na počátku roku se lovili velcí kapři

Online poker is becoming more and more famous all around the world.
Play poker online in stylish casino online.
Maybe you will also try our video poker or give a chance to one of the many roulette games.