Rybářské povídky


 

 lidového rybářského spolku v Břeclavi

90. výročí MRS MO Břeclav (2012)

        O historii rybníku Včelín se můžete dočíst na www.chytej.cz v článku Milana Štěpničky ,,Vznik a historie rybníku Včelínek"

        Lidový spolek rybářský v Břeclavi byl založen v roce 1922. V současné době již nežijí pamětníci doby založení další zájmové organizace, která vznikla po první světové válce. Proto se dozvídáme o historii vzniku výše uvedeného uskupení pouze z vyprávění a útržkovitých článků dobových periodik. Zakládající členové hospodařili především na tehdejším (neregulovaném toku řeky Dyje a v období, kdy na ryby chodil téměř každý. Nejčastěji navštěvovaným místem bylo Pohansko a okolí dnes již neexistujícího Rábesburgského splavu. O sportovním způsobu lovu pomocí rybářského prutu neměli tehdejší rybáři ani ponětí. Převládalo tahání čeřenů (gránů) a pokládání nástražek (spružin).

        Rok 1922 se proto stal nejen obdobím vzniku rybářského spolku, ale i mezníkem rozvoje rybolovu dle rybářského řádu. Zvyšoval se vliv sportovního rybaření a hospodářského využívání revírů, které v moderním pojetí přetrvává dodnes.

85. výročí MRS MO Břeclav (2007)

        V letošním roce si připomínáme 85. výročí organizovaného rybářství v Břeclavi. Počátek historie rybářství se datuje k 14. květnu 1922, kdy se konala v Dělnickém domě v Břeclavi ustanovující valná hromada za účasti 59 zakládajících členů. Předsedou byl zvolen p. Bonifác Miklík, místopředsedou p. Jan Suchánek, p. Michal Kománek a p. Adolf Minář. Jednatelem pak p. Jan Šťavenka, pokladníkem p. Jindřich Jadámek. Revizory účtů p. Otakar Bechyně a p. Jakub Krčmařík. Revizory vod byli jmenováni p. Jan Čaník a p. Jan Herman. V následujících měsících a letech počet členů postupně stoupal. Stejně pak počet vod, které břeclavští rybáři obhospodařovali. V současné době v rámci MRS MO Břeclav působí 1253 aktivních členů.

        Velké poděkování patří všem, kteří se v letošním roce podíleli na sběru historických dat a materiálů vztahujícím se k historii rybářství v Břeclavi. Bohužel se i přes velkou snahu nepodařilo sehnat žádnou zmínku mapující období od roku 1928 do roku 1957.