Rybářské povídky


 

 

        Na základě dekretů MZ ČR byly pobočnému spolku Břeclav svěřeny do užívání revíry Dyje 2,3 a 3A. Z výše uvedeného vyplývá, že se hospodář pobočného spolku musí o revíry řádně starat a taktéž bezezbytku naplňovat zarybňovací plán. Tyto povinnosti jsou ze strany pobočného spolku Břeclav plněny velmi dobře.

jikernačka sumce velkého vysazování kaprů do revíru
Níže jsou uvedeny odkazy na dokumenty (vhodné k tisku) ke splnění kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku

Metodika k testům

Protokol o splnění kvalifikačních předpokladů
pro získání rybářského lístku


Test A: Rybářství

Test B: Biologie

Test C: Legislativa

Test D: Poznávání ryb