Rybářské povídky


 

 

2022

Všem rybářům, přátelům a známým, dáváme na vědomí,
že nás navždy opustil dlouholetý hospodář našeho spolku
pan Karol Smaženka.

Čest jeho památce.


Termíny rybářských závodů
3. září ... Denní - Podzim
4. září ... Denní mládež

Důležité upozornění:
Výdej povolenek mimo stanovené výdejové dny bude probíhat od 1. 3. 2022 pouze každé úterý sudého týdne a to od 16.00 do 18.00.
Mimo uvedené dny a stanovené hodiny nebude povolenka vydána.
Povodí Moravy vysadí do Moravy a Dyje ročně pět tisíc jeseterů

Informace Povodí Moravy, s. p. (4. 10. 2016)

Abychom získali co nejvíce informací, prosíme o spolupráci rybářky a rybáře! Pokud byste v Dunaji nebo Moravě a Dyji chytili jesetera malého:

1. Rybu změřte a vyfotografujte.
2. Zkontrolujte, jestli se u hřbetní ploutve nachází značka (značky jsou šedé, s natištěným pořadovým číslem ve formátu AT0001), a číslo si zapište.
3. Zaznamenejte místo a datum úlovku a případné zvláštnosti.
4. Sdělte tyto údaje koordinátorovi projektu (Ivo Krechler) telefonicky na +420 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@pmo.cz

Zdroj: Povodí Moravy, s. p.V červenci postih řeku Dyji masivní úhyn ryb
Červnové počasí poznamenalo i naše revíry Z rybářských závodů ,,O pohár předsedy MRS" vezeme pohár za 2. místo
Břeclavští rybáři oslavili 100. let existence S gratulací přišli zástupci Města Břeclavi, MRS a partnerské organizace v Holíči
Západ slunce nad rybníkem Včelín 15. duben je dnem zahájení lovu lososovitých ryb
Pokračuje probírka stromů pod břeclavským jezem Zima a rybník Včelín