Rybářské povídky


 

 461 019 DYJE 2 - MO Břeclav 4,8 km 24,0 ha
Přítok Moravy. Od ústí Hamelského potoka (vtéká do Dyje na rakouské straně), až po hraniční kámen na pravé straně toku (při ústí Františkova potoka do Dyje). Mimo odstavená ramena revíru Lesy ČR Pohansko 1.
Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, amura 60 cm, sumce 80 cm.


461 020 DYJE 3 - MO Břeclav 16,0 km 46,0 ha

Přítok Moravy. Od hraničního kamene na pravé straně toku (při ústí Františkova potoka do Dyje) až po most v Ladné u Kačenárny, včetně odlehčovacího ramene. K revíru patří část Ladenské strouhy v úseku od ústí do Dyje až k mostu silnice Lednice-Podivín. Zákaz lovu 50 metrů pod a nad rybím přechodem u jezu v Břeclavi. Zákaz brodění v úseku od splavu v Břeclavi po silnični most Břeclav-Hodonín.
Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, amura 60 cm, sumce 80 cm, candáta 50 cm.


461 021 DYJE 3A - MO Břeclav 19,0 ha

Rybářský revír tvoří nádrže a odstavená ramena:

1. Včelín v k.ú. Břeclav 6,0 ha
2. Bruksa Břeclav 2,0 ha
3. Mlýnský náhon Břeclav 1,1 ha
4. štěrkopískovna Stará Břeclav Břeclav 1,3 ha
5. závlahová nádrž Ladná Ladná 0,6 ha
6. štěrkopískovna u Křížku Břeclav 2,0 ha
7. odstavená ramena Hanácké a Palesky Břeclav 3,0 ha
8. odstav. rameno Pod kaštany Břeclav 3,0 ha

Platí zákaz lovu z ostrůvků.

Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, amura 60 cm, sumce 90 cm a lína 30 cm.

Míra kapra na nádrži Včelín je 45 cm až 70 cm !

Na ostatních nádržích v revíru míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, amura 60 cm, sumce 90 cm a lína 30 cm.