Rybářské povídky


 

 461 019 DYJE 2 – PS Břeclav 4,8 km 24,0 ha
GPS Z: 48°41'30.09"N, 16°54'59.92"E, K: 48°42'59.78"N, 16°53'15.84"E
Přítok Moravy. Od ústí Hamelského potoka (vtéká do Dyje na rakouské straně), až po hraniční kámen na pravé straně toku (při ústí Františkova potoka do Dyje). Mimo odstavená ramena revíru Lesy ČR Pohansko 1.
Upozornění: do revíru byla nasazena násada jesetera malého. Každý oprávněný k lovu, který uloví tuto rybu, je povinen nahlásit její míru, váhu, popřípadě číslo značky, datum a místo úlovku na telefonní číslo 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@pmo.cz. Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, amura 60 cm, candáta 50 cm.


461 020 DYJE 3 – PS Břeclav 16,0 km 46,0 ha

GPS Z: 48°42'59.78"N, 16°53'15.84"E, K: 48°48'13.91"N, 16°51'13.87"E
Přítok Moravy. Od hraničního kamene na pravé straně toku (při ústí Františkova potoka do Dyje) až po most v Ladné u Kachňárny, včetně odlehčovacího ramene. K revíru patří část Ladenské strouhy v úseku od ústí do Dyje (GPS 48°46'44.31"N, 16°53'06.81"E až k mostu silnice Lednice-Podivín (GPS 48°49'26.66"N, 16°50'49.89"E).
Upozornění: do revíru byla nasazena násada jesetera malého. Každý oprávněný k lovu, který uloví tuto rybu, je povinen nahlásit její míru, váhu, popřípadě číslo značky, datum a místo úlovku na telefonní číslo 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@pmo.cz. Zákaz lovu v rybím přechodu a 50 metrů pod a nad rybím přechodem u jezu v Břeclavi. Zákaz brodění v úseku od jezu v Břeclavi po most silnice Břeclav-Hodonín. Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, amura 60 cm, candáta 50 cm.


461 021 DYJE 3A – PS Břeclav 19,0 haRybářský revír tvoří nádrže a odstavená ramena:

1. Včelín v k. ú. Břeclav 6,0 ha
GPS 48°45'33.04"N, 16°52'11.83"E
2. Bruksa Břeclav 2,0 ha
GPS 48°45'36.94"N, 16°52'07.37"E
3. Mlýnský náhon Břeclav 1,1 ha
GPS 48°45.569'N, 16°52.717'E
4. štěrkopískovna Stará Břeclav Břeclav 1,3 ha
GPS 48°46.974'N, 16°54.025'E
5. závlahová nádrž Ladná Ladná 0,6 ha
GPS 48°48'04.92"N, 16°52'24.92"E
6. štěrkopískovna u Křížku Břeclav 2,0 ha
GPS 48°47'35.73"N, 16°52'11.48"E 7
7. odstavená ramena Hanácké a Palesky Břeclav 3,0 ha
GPS 48°48'20.39"N, 16°51'05.76"E
8. odstavné rameno Pod kaštany Břeclav 3,0 ha
GPS 48°43'31,24"N, 16°53'24.65"E
Zákaz lovu z ostrůvků.
Na nádrži 1. Včelín (6,0 ha) míra kapra 45-70 cm max., amura 60 cm, štiky 60 cm, lína 30cm, candáta 50 cm.
Na ostatních nádržích v revíru míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, amura 60 cm, lína 30 cm, candáta 50 cm.