Rybářské povídky


 

 

Na tekoucích vodách sezóna pokračuje Všem rybářům přejeme Petrův zdar
v roce 2009. Výbor MRS MO Břeclav

"Včelín-podzim 2008"
Zleva: L. Kocúr, S. Maňák a F. Bača
"Včelín-podzim 2008" - mládež
Zleva: Z. Bartošic, R. Maňák, D. Paleček,
J. Starnovský a D. Říha

V závěru července proběhlo
již IV. Břeclavské klobáskobraní
Součástí klobáskobraní je i netradiční soutěž
(letos to bylo zatloukání hřebíku dutým kladivem)

Pátý ročník GP Včelín patřil mezi nejúspěšnější.
Lovily se krásné ryby ( J. Mračna )
Vítězem se stal p.Michal Šebestík z Břeclavi
(na fotografii uprostřed). Druhý v pořadí
p. Martin Výleta z Dačic (vlevo) a třetí
p. Jan Mračna z Břeclavi (vpravo).

Ve čtvrtek 22. května navštívily areál
"na Včelíně" děti z polského města
Barczewo.
Vítěz česko-polského
rybolovu Petr (Barczewo)

,,Včelín - jaro 2008" dospělí.
Zleva R. Polák, L. Kocúr a M. Šebestík
,,Včelín - jaro 2008" mládež.
Zleva T. Musilová, N. Hanáková, M. Starnovský,
M. Šebestík, T. Ondra a N. Blažejová

Předposlední dubnový víkend proběhl na
odlehčovacím kanále Dyje "Mazalův memoriál"
Závody v plavané byly taktéž nominační.
A to na MS v plavané - juniorů

Dne 23. března 2008 proběhla v sále
DK v Břeclavi výroční členská schůze
Předseda MRS MO Břeclav p. Břetislav Mužný
přednesl zprávu o činnosti MO

Letošní práce v rybochovu
začaly výtěrem štik
Stále pokračuje odstraňování
následků vichřice Emma
V lednu 2008 proběhlo ocenění
celoroční soutěže
Nejmladší vítěz celoroční
soutěže - M. Starnovský
Začaly výdeje povolenek pro rok 2008 Na řece Dyji berou ryby i v zimním období