Rybářské povídky


 

 


Ivo Přibyl - Brno - 68cm

Jan Mračna

Jan Mračna - 62cm

Karel Hlaváček - Humpolec - 68,7cm

Pátý ročník GP Včelín patřil mezi nejúspěšnější.
Lovily se krásné ryby ( J. Mračna )

Petrův zdar popřál účastníkům i vodník Čochtan

Někteří závodníci neváhali jít za kaprem i do vody

David Šimara z Přerova s velkým kaprem

Dařilo se i panu doktorovi

Tomáš Ciprys s kaprem

I závodníci ze sousedního Slovenska dokázali zdolat několik velkých kaprů

Vítězem se stal p.Michal Šebestík z Břeclavi ( na fotografii uprostřed ), který ulovil 26 kaprů o celkové délce 1196 cm. Druhý v pořadí p. Martin Výleta z Dačic ( vlevo ) přelstil také 26 kaprů ( 1186 cm ) a třetímu p. Janu Mračnovi z Břeclavi ( vpravo ) se podařilo ulovit 18 kaprů ( 1000 cm ).