Rybářské povídky


 

 Byla dokončena rekonstrukce
odtokového žlabu rybochovné rýhy
Rybářský rok končí prodejem vánočních kaprů
Podzim je ideálním časem pro lov dravých ryb 5. října se konal v Blansku 9. sjezd MRS
Včelín-podzim 2019. Vítěz P. Řezáč (uprostřed) Vítěz podzimních závodů mládeže J. Míček (uprostřed) ulovil 13 kaprů
Proběhlo jubilejní XV. klobáskobraní Výborné výkony byly k vidění na letošních Retro závodech
Light Carp Cup 2019. Zleva: Petr Baránek, Martin Trefný a Miroslav Snopek Light Carp Cup 2019. Miroslav Snopek s uloveným kaprem
Máme za sebou jarní závody Závody mládeže silně poznamenala nepřízeň počasí
V závěru března jsme se sešli na členské schůzi Na Včelíně proběhla rybářská burza
Druhým měsícem probíhají společné brigády na našich revírech Začátek pstruhové sezóny je tady
Tradiční rybářský ples byl opět velmi úspěšný Pokračuje výdej povolenek